Regulamin przyznawania środków finansowych w ramach projektu "Szansa na (samo)zatrudnienie"

Publikujemy Państwu Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.

W związku z realizacją projektu „Szansa na (samo)zatrudnienie” w ramach działania: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), poddziałanie: 7.4.2. Outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, publikujemy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi.