Oferta dla firm

Dostęp do środków finansowych ma istotne znaczenie w kontekście zakładania przedsiębiorstwa lub rozwoju jego działalności. W okresie 2014-2020 wsparcie Unii Europejskiej dla przedsiębiorstw nadal będzie kontynuowane tylko na nowych zasadach!

Doradzamy firmą o różnorodnym profilu działalności gospodarczej. Stosowane przez nas metody i zakresy działania są dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów. Korzystając z wieloletnie doświadczenia oraz wszechstronnej wiedzy merytorycznej wspieramy naszych Klientów w skutecznym pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji – od analizy potrzeb,  pozyskania finansowania, nadzoru nad realizacją projektu po wypłatę dofinansowania i osiągnięcia sukcesu przedsięwzięcia.

Jesteśmy gotowi do współpracy z Klientem na każdym etapie procesu projektowego:

 • dobór odpowiedniego i najkorzystniejszego źródła finansowania dopasowanego do potrzeb klienta (dotacja unijna, krajowa, kredyt bankowy, pożyczka zwrotna lub bezzwrotna),
 • analiza projektu pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania, kryteriów oceny, szans otrzymania dotacji,
 • opracowanie zarysu - koncepcji przedsięwzięcia,
 • zorganizowanie zespołu projektowego,
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie/ wniosku kredytowego
 • opracowanie biznes-planu pod kredyty bankowe/pożyczki, inne programy, w tym programy UE,
 • wsparcie w uzyskaniu opinii o innowacyjności.

Dzięki współpracy z wieloma jednostkami naukowo-badawczymi, pomagamy dobrać odpowiedni podmiot i monitorujemy pracę nad tworzeniem dokumentów tj. opinie o nowej technologii lub raporty z prac badawczo-rozwojowych. Dzięki kompleksowej usłudze treść i zawartość tych dokumentów nie tylko odzwierciedla rzeczywisty poziom innowacyjności przedsięwzięcia, ale i odpowiada regulaminowym wymogom konkursu, a także jest spójna z pozostałą częścią dokumentacji aplikacyjnej.

 • doradztwo w skompletowaniu dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie /kredyt/ pożyczkę.
 • doradztwo i przygotowanie niezbędnej dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu
 • rozliczenia projektów obejmującego przygotowanie wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami, nadzór nad prawidłową realizacją projektu, doradztwo w zakresie wydatków, procedur, zamówień.
 • pomoc podczas kontroli projektów i przygotowania sprawozdań z realizacji inwestycji i ich efektów.