ABC promocji firmy

NAJBLIŻSZY TERMIN: 
CENA: 123 zł (brutto
)

Cel: Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat skutecznych sposobów dotarcia do klientów.

 

Potrzeba, której szkolenie ma wyjść naprzeciw:

Chęć dotarcia do klientów/ pozyskanie nowych klientów poprzez poszerzenie wiedzy z zakresu zastosowania reklamy w firmie. Zbudowanie dobrej marki oraz pozytywnego wizerunku firmy.

Cel:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat skutecznych sposobów dotarcia do klientów, w tym:
•    poznanie najważniejszych technologii i narzędzi reklamy oraz serwisów internetowych służących działaniom promocyjnych w firmie,
•    poszerzenie wiedzy i zdobycie inspiracji z zakresu wzbogacenia działań promocyjnych poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań i technologii.
•    poznanie szerokiego wachlarza narzędzi promocyjnych do praktycznego wykorzystania w mikrofirmie.

Czas trwania:

Zajęcia trwają w godzinach od 9.00 - 12:30
konsultacje od godz. 12:30

Skrócony program ramowy:

1. Środki reklamy
a) Reklama medialna
b) Reklama zewnętrzna
c) Inne formy reklamy wizualnej
d) Agencje reklamowe
2. Firma w Internecie
3. Wykorzystanie social mediów w mikrofirmie

Miejsce:

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska

Metody prowadzenia szkolenia:

  • wykład interaktywny,
  • prezentacja multimedialna,
  • studium przypadku (case study),
  • ćwiczenia grupowe,
  • dyskusje
  • konsultacje

Uczestnicy:

Szkolenie jest kierowane do właścicieli oraz pracowników przedsiębiorstw. Ilość osób w grupie: min 4, max 10 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Podstawą do wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego powyżej oraz uiszczenie opłaty przed szkoleniem, w kasie Inkubatora lub na konto: BZ WBK 78 1090 2037 0000 0001 1906 2937, gdzie w tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko oraz tytuł szkolenia. .
• Aby szkolenie się odbyło muszą zgłosić się min 4osoby
• Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem 032 342 22 30 wew.108 lub pocztą elektroniczną: a.sabuda@inkubatorsl.pl) najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia.
• Rezygnacja w terminie późniejszym nie upoważnia Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości do zwrotu opłaty.
• Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Zgłaszającego z zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
• Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania z przyczyn losowych. W przypadku zaistnienia takiej wyjątkowej sytuacji, każdy z uczestników zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie i mailowo. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn losowych, Zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty w terminie 7 dni roboczych od daty jego odwołania.