Wystąpienia publiczne

NAJBLIŻSZY TERMIN: 
CENA: 123 zł
(brutto)

Cel: Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności prowadzenia profesjonalnej prezentacji, z wykorzystaniem technik mowy ciała oraz wizualnych i interaktywnych sposobów przekazu.

 

Potrzeba, której szkolenie ma wyjść naprzeciw:

Potrzeby uczestnika:

 • umiejętność prowadzenia dynamicznej prezentacji z wykorzystaniem elementów mowy ciała, oraz wizualnych i interaktywnych form przekazu,
 • poznanie metod skutecznego dotarcia z przekazem do swoich odbiorców (podczas prezentowania projektów, planów, raportów, strategii, usług, produktów)
 • nabycie pewności siebie, naturalności oraz swobody komunikowania się z  grupą słuchaczy,

Potrzeby firmy:

 • skuteczniejsze pozyskiwanie inwestorów
 • profesjonalna prezentacja oferty handlowej
 • wzrost efektywności prowadzonych zebrań/spotkań

Na zajęciach nauczysz się, jak dopasować styl wystąpienia do potrzeb audytorium, zredukować tremę towarzyszącą występom oraz jak przekazać treść swojego przemówienia w sposób jak najbardziej profesjonalny, a jednocześnie zrozumiały. Dowiesz się również, jak radzić sobie z trudnymi pytaniami słuchaczy i wybrnąć z kłopotliwych sytuacji.

   
Czas trwania:

Zajęcia trwają w godzinach od 9.00 - 13:00

Skrócony program ramowy:

I. TEORETYCZNE WPROWADZENIA W TEMATYKĘ PREZENTACJI:

 1. Wstęp
 2. Cztery komponenty udanego wystąpienia
 3. Podstawy komunikowania się
 4. Skuteczne prezentacje
 5. Struktura oraz zasady przygotowywania publicznego wystąpienia z zastosowaniem elementów mowy ciała, pomocy wizualnych i interaktywnych (przykładowe scenariusze)
 6. Sztuka kontaktu z odbiorcą
 7. 7Jak radzić sobie z pytaniami?

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA- WARSZTATOWA

Porady i ćwiczenia zmierzające do kreowaniu pozytywnego wrażenia oraz nawiązywania kontaktu ze swoją publicznością.

 1. Videotrening
 2. Nagranie materiału video.
 3. Pokaz niektórych błędów autoprezentacyjnych podczas publicznych wystąpień.
 4. Analiza nagrań wszystkich uczestników.
 5. PODSUMOWANIE - Interaktywne (dyskusje, wnioski) podsumowanie szkolenia

Miejsce:

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska

Metody prowadzenia szkolenia:
 • wykład ilustrowany
 • prezentacja
 • ćwiczenia grupowe
 • dyskusje
 • konsultacje
Uczestnicy: Szkolenie będzie kierowane  do wszystkich osób pragnących zdobyć umiejętność występowania przed publicznością.
Ilość osób w grupie: min 4 osoby, max 10 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.
  Podstawą do wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego powyżej oraz uiszczenie opłaty przed szkoleniem, w kasie Inkubatora lub na konto: BZ WBK 78 1090 2037 0000 0001 1906 2937, gdzie w tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko oraz tytuł szkolenia. .
• Aby szkolenie się odbyło muszą zgłosić się min 4 osoby
• Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem 032 342 22 30 wew.108 lub pocztą elektroniczną: a.sabuda@inkubatorsl.pl) najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia.
• Rezygnacja w terminie późniejszym nie upoważnia Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości do zwrotu opłaty.
• Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia Zgłaszającego z zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
• Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania z przyczyn losowych. W przypadku zaistnienia takiej wyjątkowej sytuacji, każdy z uczestników zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie i mailowo. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn losowych, Zgłaszający otrzyma zwrot pełnej kwoty w terminie 7 dni roboczych od daty jego odwołania.