WYNIK PROCESU REKRUTACJI DO PROJEKTU „ZAŁÓŻ BIZNES PO PIĘĆDZIESIĄTCE”

W wyniku zakończenia procesu rekrutacji do udziału w projekcie „Załóż biznes po pięćdziesiątce”, publikujemy:

1. Listy rankingowe zakwalifikowanych do udziału w projekcie Kobiet i Mężczyzn.
2. Listy rezerwowe Kobiet i Mężczyzn.
3. Listy odrzuconych Kobiet i Mężczyzn.

Prosimy sprawdzić numer swojego wniosku.

Gratulujemy wszystkim Uczestnikom Projektu!

W najbliższych dniach osoby zakwalifikowane do projektu zaprosimy indywidualnie na szkolenia i doradztwo, które zgodnie z planem rozpoczną się już od 27 marca w siedzibie Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej, ul. K. Goduli 36.

Uprzejmie informujemy osoby znajdujące się na liście rezerwowej, które otrzymały pozytywną ocenę lecz punktacja była niewystarczająca do przyjęcia do projektu, że w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej będziemy się z Państwem kontaktować w kolejności uzyskanych ocen z propozycją uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie zachęcamy Państwa, którym się nie powiodło do udziału w kolejnych projektach rozpoczynających się na terenie województwa śląskiego. Sugerujemy kontakt z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach tel. 32 757 33 11, e-mail: efs@wup-katowice.pl.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.