News

UWAGA!

Informujemy, że w dniu 2 go maja 2022r. Biura Projektów oraz Administracja Śląskiego Inkubator Przedsiębiorczości będzie nieczynna.

Zapraszamy od 3.05.2022 r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU Postaw na swoje! - BIS - ostatni nabór

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą - bis” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020     
Ostatni nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 25.03.2022 r. (godz. 8:00), a zakończy w dniu 13.04.2022 r. (godz. 14:00) 
Szczegółowe informację na temta aktualnego naboru oraz dokumanty do pobranie znajdziecie Państwo TUTAJ