Plan połączenia spółek

Ogłoszenie planu połączenia poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Zarząd spółki Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000210501, posiadającej NIP: 6412311445, REGON: 278215736, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2  ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, że w dniu 22 lutego 2023 roku Zarządy obu łączących się spółek, tj.:

1)   Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) oraz

2)   Śląskie Media Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego 36, 41-709 Ruda Śląska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000111910, posiadającej NIP: 6412187637, REGON: 276733846 (jako Spółki Przejmowanej),

uzgodniły, zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia ww. spółek, który niniejszym podlega publikacji.