Zaktualizowana lista rankingowa Uczestników projektu „Załóż biznes po pięćdziesiątce”

W wyniku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Kandydata zakwalifikowano do projektu uczestnika z listy rezerwowej. W związku z powyższym uległa zmianie lista rankingowa zakwalifikowanych do udziału w projecie mężczyzn, lista osób które zrezygnowały z udziału w projekcie oraz usunięto listę rezerwową mężczyzn.