WYNIKI PROCESU REKRUTACJI DO PROJEKTU "DOTACJA NA START W BIZNESIE"

W wyniku zakończenia procesu rekrutacji do udziału w projekcie „DOTACJA NA START W BIZNESIE”,
publikujemy:
1. Listy rankingowe zakwalifikowanych do udziału w projekcie Kobiet i Mężczyzn.
2. Listy rezerwowe Kobiet i Mężczyzn.

Prosimy sprawdzić numer swojego formularza.

Gratulujemy wszystkim Uczestnikom Projektu! W najbliższych dniach osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają wiadomość e-mail z informacją o dalszych etapach udziału w projekcie.

Uprzejmie informujemy osoby znajdujące się na liście rezerwowej, które otrzymały pozytywną ocenę, lecz punktacja była niewystarczająca do przyjęcia do projektu, że w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej będziemy się z Państwem kontaktować w kolejności uzyskanych ocen z propozycją uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie zachęcamy Państwa, którym się nie powiodło do udziału w kolejnych projektach rozpoczynających się na terenie województwa śląskiego.
Sugerujemy kontakt z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach tel. 32 757 33 11, e-mail: efs@wup-katowice.pl.
 

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Koordynator: Aleksandra Karaś– tel. +48 798 154 546, e-mail: a.karas@inkubatorsl.pl   
Asystent koordynatora: Joanna Korzeb – tel. tel.:+48 535 088 047, e-mail: j.korzeb@inkubatorsl.pl