Nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy.

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy przyznawanej na zasadach określonych w art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1842, z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID - 19.
Wnioski w formie elektronicznej, można składać od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.

O udzielenie jednorazowej dotacji mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiebiorcy, którzy na podst. ustawy z dnia 6 marca 2018 - prawo przedsiebiorców, zawiesili działalność gospodarczą na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020r.
Dotację można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. Można o nią wystąpić, jeśli wcześniej korzystało się zz pożyczki, w ramach artykułu zzd.
Warunkiem jest nieprzeznaczanie dwóch lub więcej form wsparcia, na te same KOSZTY!
Kwota maksymalna udzielonej dotacji nie może przekroczyć 5 tys. zł. i jest udzielana jednorazowo.
Pracodawca składa wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl
Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie dotacji dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy znajdują się naszej stronie www.

WIĘCEJ INFORMACJI:
http://puprudaslaska.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_oglosze...