Szacowanie wartości zamówienia

Śląskie Inkuator Przedsiębiorczości Sp. z o.o zwaraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia przeprowadzenia szkoleń w ramach projketu unijnego.

Proszę wskazać proponowaną ilość godzin szkolenia wraz z ceną jego przeprowadzenia: 

1. Tester oprogramowania maszyn i urządzeń piekarniczo-cukierniczych 

Opcja 1. Szkolenie online
Opcja 2. Szkolenie stacjonarne (jeśli dzienny czas zajęć będzie 8h lub więcej do ceny należy doliczyć lunch) 

Ilość osób: 1

2. Zarządzanie projektami unijnymi + Aplikowanie o środki unijne + ECDL Base (wraz z certyfikowanym egzaminem ECDL) 

Opcja 1. Szkolenie online
Opcja 2. Szkolenie stacjonarne (jeśli dzienny czas zajęć będzie 8h lub więcej do ceny należy doliczyć lunch)

Ilość osób: 1

3. Obsługa klienta + ECDL – moduł 4 (wraz z certyfikowanym egzaminem ECDL) 

Opcja 1. Szkolenie online
Opcja 2. Szkolenie stacjonarne (jeśli dzienny czas zajęć będzie 8h lub więcej do ceny należy doliczyć lunch) 

Ilość osób: 1

 

Szacowanie prosimy przesyłać do dnia 17.03.2021 r. na adres: a.sabuda@inkubatorsl.pl

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
tel.kom. +48 798 154 559
s.antoszczak@inkubatorsl.pl

tel.kom. +48 603 114 474
a.sabuda@inkubatorsl.pl