Dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza zaintersowanych Dotacją na rozpoczęcie własnej dzialaności godpodarczej do projekt "Nowa praca z KSSE" skierowanego  do osób z woj. śląskiego zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przedsiębiorstw z przyczyn niedotyczących pracownika.

Projekt "Nowa praca z KSSE" skierowany jest do osób z woj. śląskiego zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przedsiębiorstw z przyczyn niedotyczących pracownika.

W ścieżce dotacyjnej (kierowanej w pierwszej kolejności do osób zwolnionych i będących w okresie wypowiedzenia) po uprzednim przeszkoleniu, uczestnik projektu może otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 23.050,00 zł, a także wsparcie pomostowe wypłacane przez 12 miesięcy w wysokości 2.800,00 zł (łącznie Uczestnik ma szansę otrzymać 56.650,00 zł).
Tak jak wspominałam - dziś wydłużyliśmy nabór i otwieraliśmy go dla osób spoza firm strefowych - zwalnianych (osoby, które zostały zwolnione w ostatnim czasie, również w wyniku wypowiedzeń umów cywilnoprawnych) i przewidzianych do zwolnienia (osoby na wypowiedzeniach - także umów cywilnoprawnych oraz osoby, którym umowy o pracę nie zostaną przedłużone i zostały o tym poinformowane). Ważne, aby zwolnienia wynikały z przyczyn niedotyczących pracownika, czyli np. ekonomicznych, likwidacji stanowiska pracy itp.

Szczegóły na stronie: https://www.ksse.com.pl/aktualnosci

W razie jakichkolwiek pytań można dzwonić i pisać do biura projektu (e-mail: nowapraca@ksse.com.pl, tel: 789-057-423) lub bezpośrednio do Agnieszki Glińskiej (e-mail: aglinska@ksse.com.pl, tel: 789-057-460).