REKRUTACJA DO PROJEKTU Postaw na swoje! - BIS

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą - bis” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020     

Kolejny nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu rozpocznie się od dnia 14.01.2022 r. (godz. 8:00), a zakończy w dniu 02.02.2022 r. (godz. 14:00) 

Jesteś osobą pomiędzy 18 a 29 rokiem życia!
Jesteś osobą bezrobotną!
Nie kształcisz się!
Mieszkasz w subregionie centralnym województwa śląskiego!
Nie prowadziłeś / nie zawiesiłeś działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach!

CHCESZ OTWORZYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ
POSTAW NA SWOJE I ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

Oferujemy:
• wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
• wsparcie przy tworzeniu biznes planu,
• dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,
• wsparcie pomostowe w wysokości 2600,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy.
• ubezpieczenie zdrowotne od przystąpienia do projektu, aż do otwarcie działalności.

Szczegółowe informację na temta naboru oraz dokumanty do pobranie znajdziecie Państwo TUTAJ

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Biurem Projektu Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
pod numerami tel.: +48 798 154 546, +48 798 154 559, adres e-mail: a.karas@inkubatorsl.pls.antoszczak@inkubatorsl.pl

Biuro Projektu jest czynne: od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-15:00, w piątek od 8:00 do 14:00.