Pierwsze konkursy dla przedsiębiorstw z NCBiR już na początku kwietnia!

 

OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ

1. Nazwa działania/ poddziałania

 

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

2. Typy projektów

 

Projekty obejmujące realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.

3. Typ beneficjenta

 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 

Kolejny, w ramach programu Demonstrator (poddziałanie 1.1.2 – „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”) ogłoszony zostanie 7 kwietnia 2015r.

OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ

1. Nazwa działania/ poddziałania

 

Demonstrator

2. Typy projektów

 

Projekty obejmujące realizację B+R nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”.

Finansowaniem mogą być objęte projekty dotyczące realizacji przez przedsiębiorstwo prac B+R związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. W ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych. Przedsiębiorstwo może przeprowadzić prace B+R samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub zlecając realizację prac B+R podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom naukowo-przemysłowym, itp.).

3.  Typ beneficjenta

 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Powyższe daty mogą jeszcze ulec zmianie.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu!

Aleksandra Karaś
e-mail: a.karas@inkubatorrudzki.pl
tel.: (+48) 32 / 342 22 30 wewn. 111

Sylwia Antoszczak
e-mail: s.antoszczak@inkubatorrudzki.pl
tel.: (+48) 32 / 342 22 30 wewn. 105