Podpisanie listu intencyjnego między Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości Sp. z o.o. a spółką celową Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US Sp. o.o.

„Nasza współpraca dotyczy obszarów działalności biznesowej, naukowej i społecznej – mówi Joanna Sochacka Prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Intencją Stron jest podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie transferu technologii i wiedzy, animowania i tworzenia sieci współpracy w obszarach innowacyjnych oraz budowania partnerstw międzynarodowych.”- dodaje.

„Jesteśmy świadomi, iż w biznesie współpraca odgrywa istotne znaczenie, a także  dostrzegając obszary wspólnych zainteresowań pomiędzy naszymi podmiotami, podjęliśmy inicjatywę nawiązania partnerstwa zarówno w zakresie działalności biznesowej, naukowej a także i społecznej.  Jestem przekonana ze dołożymy wszelkich starań by w pełni zrealizować założenia uzgodnionej kooperacji.”- powiedziała Katarzyna Papież – Pawełczak Prezes Zarządu SPIN – US Sp. z o.o.

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. reprezentowała Pani Joanna Sochacka Prezes Zarządu, natomiast spółkę SPIN-US Pani Katarzyna Papież-Pawełczak Prezes Zarządu.