Przypominamy o trwającym konkursie GO_GLOBAL.PL

Partnerami merytorycznymi NCBR w programie GO_GLOBAL.PL są wyspecjalizowane, głównie zagraniczne podmioty, które prowadzą kompleksowe działania w zakresie międzynarodowej akceleracji przedsiębiorstw w sektorze B+R. Ich lista nie jest zamknięta, a w chwili ogłoszenia konkursu są to: US-Polish Trade Council, Plug and Play Tech Center, Fraunhofer-Zentrum für Mittel und Osteuropa, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Flinders Partners, Accelerace, FundingBox Accelerator oraz Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI).

Działania podlegające dofinansowaniu:

  • wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe;
  • weryfikacja opracowanej strategii.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 150 000 zł.

Wymagany wkład własny wynosi minimum 15% wartości projektu.

Nabór wniosków będzie trwał od 11 maja do 15 lipca 2015 r.


Szczegółowe informacje o konkursie wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej NCBR pod adresem www.ncbr.pl w zakładce Programy krajowe/GO_GLOBAL.PL