News

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaprasza osoby do 30 roku życia planujące założyć własną działalność gospodarczą do udziału w projekcie „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą - bis”.

INFORMACJA

Informujemy, że w piątek, 4 czerwca 2021 r.

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości będzie NIECZYNNY.

Dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza zaintersowanych Dotacją na rozpoczęcie własnej dzialaności godpodarczej do projekt "Nowa praca z KSSE" skierowanego  do osób z woj. śląskiego zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przedsiębiorstw z przyczyn niedotyczących pracownika.