Aktualności

Dofinansowania na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Od 01.03.2016 do 29.04.2016 rusza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR organizowany przez Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju.