Aktualności

Inicjatywa publiczno-prywatna Climate-KI

Climate-KIC Accelerator Programem jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w następujących obszarach tematycznych: ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branżach pokrewnych.

KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - SZYBKA ŚCIEŻKA DO INNOWACYJNOŚCI

750 mln złotych dla przedsiębiorców, minimum formalności, aplikowanie o środki wyłącznie drogą elektroniczną, krótki czas na wydanie decyzji o dofinansowaniu około 60 dni – 4 kwietnia rozpoczyna się nowa edycja „szybkiej ścieżki” dla MŚP, jednego z kluczowych działań NCBR. Nowatorska formuła służy wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych podejmowanych przez przedsiębiorców we współpracy z uczelniami i zespołami badawczymi.