Aktualności

Szkolenie: Fundusze unijne dla przedsiębiorstw 2021-2027

Zapraszamy na szkolenie!

W II kwartale 2023 roku ogłoszone zostały pierwsze nabory w ramach konkursów finansowanych z Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027. Toczą się pierwsze przedsięwzięcia w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz w ramach programów krajowych i regionalnych z perspektywy 2021-2027.