Aktualności

Dotacje na otwarcie firmy!

Z radością informujemy, iż Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. decyzją Zarządu Województwa Śląskiego otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację dwóch projektów:

„Nowy start - otwieram firmę!”
„Załóż biznes po pięćdziesiątce”

Porozumienie o współpracy

Dziś w siedzibie Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości zostało podpisane uroczyste POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY między Politechniką Śląską - Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Śląskiej w Gliwicach reprezentowanym przez Pana Dyrektora dr inż. Ireneusza Jóźwiaka a Śląskim Inkubatorem Przedsiębiorczości Sp. z o.o. reprezentowanym przez Panią Prezes Zarządu Joannę Sochacką.

KONKURSIE GO TO BRAND PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY IT/ICT

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.