News

Aktualizacja listy osób biorących udział w projekcie.

W związku z niezłożeniem biznesplany przez jednego z uczestników projkektu, poniżej zamieszczamy aktualne listy uczestników. 

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja na stażystów

Jeżeli chciałbyś zdobyć doświadczenie zawodowe poprzez 3 m-czny staż to zapraszamy do skorzystania z oferty projektu: „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.