News

OBOWIĄZKI INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

Przypominamy o obowiązku informowania społeczeństwa o otrzymaniu dofinansowania w ramach projekt  „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” realizowany przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o., współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynikający z umowy, którą Państwo podpisali.