Szansa na (samo)zatrudnienie

OBOWIĄZKI INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

Zgodnie z par. 10 pkt. 1 Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, Uczestnik projektu zobowiązany jest do realizacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Zakres obowiązków informacyjnych jest uzależniony od specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej i może obejmować oznaczenie zakupionego z dotacji sprzętu i wyposażenia, oznaczenie strony internetowej nowopowstałego przedsiębiorstwa, czy oznaczenie miejsca / pomieszczeń, w których działalność jest prowadzona.

Strony