Szansa na (samo)zatrudnienie

Lista rekomendowanych do dofinansowania biznesplanów w ramach naboru uzupełniającego do projektu „Szansa na (samo)zatrudnienie”

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku oceny merytorycznej dwóch biznesplanów dokonanych przez oficerów niezależnych, wszystkie złożone biznesplany w ramach naboru uzupełniającego, zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości w wysokości stawki jednostkowej 23 050,00 zł.

Ogłoszenie wyników rekrutacji do projektu "Szansa na (samo)zatrudnienie"

Wyniki zakończenia procesu rekrutacji w ramach oszczędności w projekcie "Szansa na (samo)zatrudnienie" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), poddziałanie: 7.4.2. Outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU – ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do ŚCIEŻKI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Szansa na (samo)zatrudnienie” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), poddziałanie: 7.4.2. Outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU – ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór do ŚCIEŻKI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Szansa na (samo)zatrudnienie” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), poddziałanie: 7.4.2. Outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Strony