Szkolenia

POMOC PUBLICZNA w Nowej Perspektywie Finansowej

Cel: Celem szkolenia jest  nabycie przez uczestników umiejętności rozpoznania sytuacji, w których występuje pomoc publiczna, stosowania przepisów pomocy publicznej, poznanie krajowych i wspólnotowych regulacji na temat pomocy publicznej, polityki konkurencji, form i celów pomocy publicznej, rodzajów pomocy publicznej, sposobu sprawowania nadzoru i kontroli pomocy publicznej.

RODO - szkolenie. Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych.

Słuchacze poznają podstawy prawne w zakresie danych osobowych, podstawowe pojęcia używane w obowiązującym prawodawstwie, dokumenty konieczne przy wdrożaniu, strukturę zależności i zakresy obowiązków służących ochronie danych osobowych, założenia RODO. Słuchacze potrafią określić czy uzyskane informacje są danymi osobowymi, reagować na przypadki naruszeńm, poruszać się po schematach działań i procedurach w zakresie ochrony danych osobowych. Słuchacze zrozumieją jaką dużą odpowiedzialność biorą za powierzone dane.