Szkolenia

POMOC PUBLICZNA w Nowej Perspektywie Finansowej

Cel: Celem szkolenia jest  nabycie przez uczestników umiejętności rozpoznania sytuacji, w których występuje pomoc publiczna, stosowania przepisów pomocy publicznej, poznanie krajowych i wspólnotowych regulacji na temat pomocy publicznej, polityki konkurencji, form i celów pomocy publicznej, rodzajów pomocy publicznej, sposobu sprawowania nadzoru i kontroli pomocy publicznej.

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA ds. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020

Szkolenie + indywidualne konsultacje
Jeśli chcesz dowiedzieć się: Jakie masz możliwości pozyskania dofinasowania na własne projekty i pomysły i dla Twojego pracodawcy?
Jakie są kierunki i zasady dofinansowania? Jak możesz skutecznie napisać wniosek i przygotować dokumenty, aby Twój projekt miał szanse realizacji ze wsparciem unijnym?
Jakie programy będą dostępne do roku 2020 – wykorzystanie szans jakie dają najbliższe lata?
ZAPRASZMY