Postaw na swoje!

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z opublikowanym zapytaniem ofertowym 8 czerwca 2018r. na świadczenie usług indywidualnego doradztwa biznesowego dla 64 Uczestników Projektu "Postaw na swoje1 Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą", przygotowujących się do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, iż w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający - Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zapytanie ofertowe

W związku z realizowanym przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. projektem pt. "Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 204-2020, poddziałania Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszam do złożenia oferty cenowej na realizację usług indywidualnego doradztwa biznesowego dla 64 Uczestników Projektu przygotowujących się do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

Strony