Logo

Zasady stosowania:
Logo Śląskiego kiego Inkubatora Przedsiębiorczości stanowi element identyfikacji wizualnej instytucji.
Jest on umieszczany na materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez Inkubator, takich jak np.

  • broszury i ulotki,
  • plakaty,
  • materiały multimedialne,
  • ogłoszenia,
  • materiały konferencyjne i szkoleniowe,
  • materiały prasowe,
  • gadżety.

Logo Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości udostępniane jest bezpłatnie i musi być umieszczane zgodnie z Księgą Znaku oraz za zgodą Spółki.
Wzór:
Logo składa się z logotypu oraz znaku graficznego i występuje zawsze na białym tle. Układ i wzajemne proporcje logotypu i znaku są starannie dopasowane i nie można ich w żaden sposób zmieniać.
Logo w formie monochromatycznej stosuje się przy publikacjach jednobarwnych.
Forma barwna i monochromatyczna logo w kontrze są formami uzupełniającymi. Należy je stosować wyłącznie wtedy, kiedy z powodów projektowych niemożliwe jest czytelne i efektywne użycie formy podstawowej.

Do pobrania: