Dotacja na start w biznesie

Wynik oceny merytorycznej biznesplanów w ramach projektu „Dotacja na start w biznesie”

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku oceny merytorycznej 2 biznesplanów, dokonanej przez oficerów niezależnych, wszystkie złożone biznesplany zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości w wysokości stawki jednostkowej 23 050,00 zł.

Poniżej publikujemy listę rankingową biznesplanów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacja na start w biznesie”.

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJACYM NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE PODSTAWOWE

Uprzejmie informujemy, że otwarcie naboru wniosków o wsparcie pomostowe podstawowe dla uczestników projektu „Dotacja na start w biznesie” nastąpi dnia 24.06.2021 r. i potrwa do 15.08.2021 r.

DOKUMENTY MOŻNA ZŁOŻYĆ PO ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PO PODPISANIU UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE W POSTACI DOTACJI!! 

Strony