Dotacja na start w biznesie

AKTUALIZACJA WYNIKÓW NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU

W związku z rezygnacją jednego z Kandydatów do projektu „Dotacja na start w biznesie”, który został wybrany z listy rezerwowej utworzonej w ramach naboru z 2020 r., a w związku z czym zwiększoną ilością Kandydatów do 3 osób, którzy mogą zostać wybrani w ramach naboru zakończonego 18.01.2022 r., poniżej publikujemy zaktualizowana listę rankingową i listę rezerwową.

AKTUALIZACJA - WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU "DOTACJA NA START W BIZNESIE"

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU "DOTACJA NA START W BIZNESIE.
W związku ze zwiększoną ilością uczestników projektu do 78 osób, poniżej zamieszczamy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do projektu "Dotacja na start w biznesie", które do tej pory znajdowały się na listach rezerwowych. Do 08.12.2021 r. osoby z list rezerwowych miały czas na podjęcie decyzji o przystąpieniu do projektu.

Wynik oceny merytorycznej biznesplanów w ramach projektu „Dotacja na start w biznesie”

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku oceny merytorycznej 2 biznesplanów, dokonanej przez oficerów niezależnych, wszystkie złożone biznesplany zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości w wysokości stawki jednostkowej 23 050,00 zł.

Poniżej publikujemy listę rankingową biznesplanów rekomendowanych do otrzymania dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacja na start w biznesie”.

OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIAJACYM NABORZE WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE PODSTAWOWE

Uprzejmie informujemy, że otwarcie naboru wniosków o wsparcie pomostowe podstawowe dla uczestników projektu „Dotacja na start w biznesie” nastąpi dnia 24.06.2021 r. i potrwa do 15.08.2021 r.

DOKUMENTY MOŻNA ZŁOŻYĆ PO ROZPOCZĘCIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PO PODPISANIU UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE W POSTACI DOTACJI!! 

Strony