Załóż biznes po pięćdziesiątce

Wyniki

Wyniki zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie mentoringu i/lub doradztwa prawnego po założeniu działalności gospodarczej dla 30 Uczestników projektu „Załóż biznes po pięćdziesiątce”, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie mentoringu i/lub doradztwa prawnego po założeniu działalności gospodarczej dla 30 Uczestników projektu „Załóż biznes po pięćdziesiątce”, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014 – 2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Załóż biznes po pięćdziesiątce”.

Przedłużone wsparcie pomostowe zostało przewidziane dla 30 Uczestników, którzy otrzymali podstawowe wsparcie pomostowe w ramach Projektu „Załóż biznes po pięćdziesiątce”.

Strony