Fundusze UE

Audyt projektów UE

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. realizuje audyty projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości oraz stosując się do wytycznych dla audytu danego programu.