Nowy Start - otwieram firmę

Wyniki

Wyniki zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie mentoringu i/lub doradztwa prawnego po założeniu działalności gospodarczej dla 50 Uczestników projektu „Nowy start – otwieram firmę”, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014 – 2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Nowy start – otwieram firmę!”.

O przedłużone wsparcie pomostowe mogą ubiegać się Uczestnicy Projektu, którzy otrzymali podstawowe wsparcie pomostowe w ramach Projektu „Nowy start – otwieram firmę”. Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Uczestnicy Projektu mogą składać od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 05.10.2017 r. do 15.02.2018r.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie mentoringu i/lub doradztwa prawnego po założeniu działalności gospodarczej dla 50 Uczestników projektu „Nowy start – otwieram firmę!”, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014 – 2020.

Przypominamy o trwającym naborze

Przypominamy o trwającym naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Uczestników projektu „Nowy start – otwieram firmę!” (dotyczy tylko osób już będących uczestnikami projektu, nie dotyczy osób, które planują dopiero ubieganie się o wsparcie z poddziałania 7.3.3 RPO WSL).

Nabór trwa do 31.08.2017 r. Po tym czasie nie będzie można ubiegać się o wsparcie na założenie działalności gospodarczej w ramach projektu.

Strony