Praca się opłaca

OGŁOSZENIE

INFORMUJEMY, IŻ W OBECNEJ SYTUACJI DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKWALIFIKOWANA WYMAGANA ILOŚĆ OSÓB W ZWIĄZKU Z TYM AKTUALNE FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE BĘDĄ PRZYJMOWANE NA LISTĘ REZERWOWĄ.