Praca się opłaca

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający dla 1 nowej osób do projektu „Praca się opłaca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.3 Poprawa Zdolności Do Zatrudnienia Osób Poszukujących Pracy i Pozostających Bez Zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

W związku z udzieleniem zgody przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na zwiększenie liczby uczestników do 52 osób, Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza nabór uzupełniający dla 6 nowych osób do projektu „Praca się opłaca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.3 Poprawa Zdolności Do Zatrudnienia Osób Poszukujących Pracy i Pozostających Bez Zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

W związku z wycofaniem jednego z Formularzy Rekrutacyjnych w ramach naboru uzupełniającego ogłaszamy dodatkowy nabór uzupełniający dla 1 osóby do projektu „Praca się opłaca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.3 Poprawa Zdolności Do Zatrudnienia Osób Poszukujących Pracy i Pozostających Bez Zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE

INFORMUJEMY, IŻ W OBECNEJ SYTUACJI DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKWALIFIKOWANA WYMAGANA ILOŚĆ OSÓB W ZWIĄZKU Z TYM AKTUALNE FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE BĘDĄ PRZYJMOWANE NA LISTĘ REZERWOWĄ.

Strony