Zarząd

Prezes Zarządu Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - JOANNA SOCHACKA

Joanna Sochacka, mieszkanka Rudy Śląskiej. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.  Pełniła szereg funkcji kierowniczych. W Urzędzie Miasta Ruda Śląska była naczelnikiem Wydziału Innowacji i Pozyskiwania Funduszy, pozyskując dotacje UE na inwestycje infrastrukturalne w Rudzie Śląskiej w latach 2004-2010. Od 2006 r. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji w mieście Ruda Śląska. W 2010 r. Przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Autorka lokalnych projektów, programów i strategii rozwoju gospodarczego. Inicjatorka powołania i Przewodnicząca Rady Śląskiego Klastra Multimedialnego HubClub. Posiada liczne certyfikaty eksperta w dziedzinie pozyskiwania funduszy strukturalnych. Obecnie jest Prezesem Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. W 2013 r. odebrała wyróżnienie Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, za wspieranie rozwoju gospodarki rynkowej oraz wyróżnienie w kategorii „Najlepsza kreatywna kampania promocyjna”.
W roku 2016 została odznaczona za zasługi dla Województwa Śląskiego Srebrną Odznaką Honorową oraz Złotą Odznaką Za Zasługi Dla Uniwersytetu Śląskiego.