Usługi Proinnowacyjne

Razem ze spółką SPIN-US Sp. z o.o. (spółką celową Uniwersytetu Śląskiego) świadczymy usługi doradztwa (biznesowego, prawnego, finansowego) w zakresie komercjalizacji wiedzy i technologii

Nasza oferta

  • Obsługa procesu komercjalizacji wiedzy i technologii.
  • Pośrednictwo w prowadzeniu prac B+R na zlecenie podmiotów zewnętrznych.
  • Udostępnianie infrastruktury laboratoryjnej oraz wykwalifikowanej kadry naukowej do realizacji usług na zlecenie przedsiębiorstw.
  • Projektowanie pod żądaną specyfikację oraz wytwarzanie we współpracy z naukowcami Uniwersytetu Śląskiego aparatury naukowo-badawczej dla jednostek badawczych, działów B+R w firmach.
  • Szeroki wachlarz szkoleń, jako forma transferu wiedzy powstałej na Uniwersytecie Śląskim, z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych.
  • Doradztwo związane z audytem innowacyjności oraz wdrażaniem innowacji.
  • Pomagamy w uzyskaniu opinii o innowacyjności niezbędnej w uzyskaniu dotacji w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Nasze atuty:

  • ścisła współpraca ze spółką SPIN-US Sp. z o.o., co gwarantuje bazę ekspertów oraz wysoką jakość oferowanych usług i technologii,
  • budowanie przewagi konkurencyjnej na bazie innowacji,
  • profesjonalizm i szybkość działania.