Aktualizacja listy osób biorących udział w projekcie.

W związku z rezygnacją jednego z uczestników projkektu, poniżej zamieszczamy aktualne listy uczestników.