Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Uczestnicy doradztwa będą potrafili przygotować dokumenty niezbędne do pozyskania finansowania. Odbiorcy usługi dzięki umiejętności poruszania się po rynku zewnętrznego finansowania, przyczynią się do wzrostu konkurencyjności samego przedsiębiorstwa.

Celem usługi jest wsparcie w rozwoju firmy poprzez zewnętrzne finansowanie. Dzięki usłudze przedsiębiorstwo uzyska kompleksową informację na temat możliwych źródeł finansowania jego rozwoju, wspólnie opracowany zostanie zakres inwestycji zgodnie z wymogami instytucji finansującej, a także uzyska wsparcie w odpowiednim przygotowaniu wymaganej dokumentacji do pozyskania wsparcia finansowego.

 

Ramowy program usługi
1. Analiza profilu działalności oraz potrzeb przedsiębiorstwa.
2. Wyszukiwanie źródeł finansowania i naborów dotacyjnych. Charakterystyka programów operacyjnych. Omówienie źródeł informacji o naborach. Harmonogramy naborów. Preferencyjne pożyczki.
3. Identyfikacja wymagań niezbędnych do spełnienia, aby uzyskać finansowanie na planowaną inwestycję. Opracowanie koncepcji realizacji przedsięwzięcia oraz strategii pozyskania kapitału - analiza wariantów działań oraz wybór wariantu optymalnego.
4. Określenie montażu finansowego inwestycji.
5. Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.
6. Doradztwo w zakresie prawidłowego wypełnienie dokumentacji.

 

1 godz. - 150zł (brutto)

Dla mikro i małych przedsiębiorstw możliwość sfinansowania do 80% ze środków UE.