DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zaprasza osoby do 30 roku życia planujące założyć własną działalność gospodarczą do udziału w projekcie „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą - bis”.

Celem Projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród 50 osób NEET(w tym 30kobiet) z subregionu centralnego woj. śląskiego pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami COVID-19 w okresie od 01.07.2021-30.06.2023, poprzez szkolenia, dotacje i wsparcie pomostowe.

 

Planowany termin rekrutacji: TUTAJ  (jeśli nie chcesz przegapić terminu naboru, napisz do nas e-mail z danymi kontaktowymi, a my Cię poinformujemy o terminie naboru)

Weź udział w projekcie Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą - bis”, jeżeli:

 • jesteś osobą pomiędzy 18 a 29 rokiem życia (do 30-tych urodzin),
 • jesteś osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w skutek pandemii COVID-19,
 • nie kształcisz się (tj. nie uczestniczysz w stacjonarnym kształceniu formalnym),
 • jesteś osobą zamieszkałą lub uczącą się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze subregionu centralnego województwa śląskiego,
 • nie prowadziłeś / nie zawiesiłeś działalności gospodarczej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • nie brałeś udziału w szkoleniach i podobnych formach aktywności, finansowanych ze środków publicznych, w ciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie (nie należysz do grupy docelowej w poddziałaniu 1.3.1. RPO WSL 2014-2020),
 • zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą w Subregionie Centralnym i zobowiązujesz się prowadzić ją przez min.12 m-cy.

 

Oferujemy:

 • wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 50 osób,
 • wsparcie przy tworzeniu biznes planu (5h/os. konsultacji z ekspertem dotacyjnym) dla 50 osób,
 • dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł. dla 50 osób,
 • wsparcie pomostowe w wysokości 2600,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy dla 50 osób.

OBSZAR REALIZACJI:

Centralny subregion woj. śląskiego obejmujący:

·         Powiat będziński

·         Powiat bieruńsko-lędziński

·         Powiat gliwicki

·         Powiat lubliniecki

·         Powiat mikołowski

·         Powiat pszczyński

·         Powiat tarnogórski

·         Powiat zawierciański

·         Powiat Bytom

·         Powiat Chorzów

·         Powiat Dąbrowa Górnicza

·         Powiat Gliwice

·         Powiat Jaworzno

·         Powiat Katowice

·         Powiat Mysłowice

·         Powiat Piekary Śląskie

·         Powiat Ruda Śląska

·         Powiat Siemianowice Śląskie

·         Powiat Sosnowiec

·         Powiat Świętochłowice

·         Powiat Tychy

·         Powiat Zabrze

 

Uwaga, ilość miejsc ograniczona.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału!

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 798 154 546, 798 154 559, 603 114 474, a.karas@inkubatorsl.pl, s.antoszczak@inkubatorsl.pl, a.sabuda@inkubatorsl.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 2021-07-01 do: 2023-06-30

Wydatki kwalifikowane: 2 367 413,69 PLN