Dzięki wsparciu Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w województwie śląskim powstanie 140 nowych firm.

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. decyzją Zarządu Województwa Śląskiego otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację trzech projektów, dzięki którym w województwie śląskim do października 2017 r. powstało już 80 nowych firm, a z początkiem nowego roku powstanie kolejne 60.

Projekty pozwalają wesprzeć osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo chcące założyć działalność gospodarczą.

Uczestnicy projektu otrzymują dotację na otwarcie firmy, wsparcie pomostowe oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze tak, aby założone działalności miały szansę stać się stabilnym źródłem przychodów! 

Pierwszy projekt „Załóż biznes po pięćdziesiątce” dedykowany osobom powyżej 50 roku życia pozwolił na utworzenie 30-stu nowych firm na terenie woj. Śląskiego.

Uczestnikom projektu przyznano dotację na otwarcie działalności w wysokości 23.000,00 zł oraz wsparcie pomostowe przez max. 12 miesięcy w wysokości 1.850,00 zł na bieżące opłaty typu ZUS, czynsz, itp.

Drugi projekt „Nowy start - otwieram firmę!” dedykowany osobom powyżej 29 roku życia pozwolił na utworzenie 50-ciu nowych firm na terenie woj. Śląskiego.

Również uczestnikom tego projektu przyznano dotację na otwarcie działalności w wysokości 23.000,00 zł oraz wsparcie pomostowe przez max. 12 miesięcy w wysokości 1.850,00 zł na bieżące opłaty typu ZUS, czynsz, itp.

Oba projekty realizowane są w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ponad to na początku 2018 r. powstanie kolejne 60 firm,  które będą rezultatem trzeciego projektu pn. „Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” skierowanego do osób poniżej 30 roku życia, które planują założyć własną działalność gospodarczą i podnieść kompetencje zawodowe.

Uczestnicy tego projektu otrzymają dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 24 000,00 zł oraz wsparcie pomostowe w wysokości 1750,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy.

Dodatkowo dla wszystkich uczestników tego projektu przewiduje vouchery na certyfikowane szkolenia zawodowe.

Projekt będzie realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.