HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU - ETAP 1

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

 

ETAP 1 – REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU - OCENA  DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

 

W ramach ogłoszenia o rekrutacji uczestników do projektu „Postaw na swoje-wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” złożonych zostało 176 formularzy rekrutacyjnych
w tym 78 przez kobiety oraz 98 przez mężczyzn.

Obecnie trwa ocena formalna oraz merytoryczna złożonych dokumentów rekrutacyjnych. O wynikach oceny będą Państwo informowani na bieżąco na podany adres e-mail. Kandydaci/tki, którzy/re otrzymają wynik pozytywny zaproszeni zostaną na rozmowę kwalifikacyjną z doradcą zawodowym oraz praktykiem biznesu. Rozmowa odbywać się będzie w siedzibie Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.