KOPALNIA BIZNESU!

 Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z Katowic wraz z Partnerem Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina realizują projekt pn. „KOPALNIA BIZNESU! - bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 80 osób w wieku 18-29 lat, poprzez wsparcie finansowe w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy.

Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

- są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą

- zamieszkują na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze

- utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika (np. z powodu nie przedłużenia umowy, likwidacji stanowiska pracy, redukcji etatów itp.)

W ramach projektu uczestnicy otrzymują m.in.:

- szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia;

- doradztwo indywidualne mające na celu pomoc w formalnym uzupełnieniu Biznesplanu;

- wsparcie finansowe nawet do 38 650,00 zł w tym:

- 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz

szczegółowe informacje oraz dokumenty: https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu pod numerami tel. 723 041 910, 512 020 242 oraz e-mail: kopalniabiznesu@rfp.pl