MARCO Sp. z o.o

MARCO Sp. z o.o. - Marek Śliboda

Marek Śliboda jest założycielem i współwłaścicielem Marco sp. z o.o. Urodził się w 1979 roku w Gliwicach i to właśnie z tym miastem postanowił związać swoje życie prywatne i zawodowe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, którą ukończył w 2004 roku, a na zdobytej wiedzy, umiejętnościach i cechach charakteru oparł budowaną od 2000 roku firmę Marco Sp. z o.o. Wieloletni teoretykó i praktyk organizacji oraz zarządzania. Wizjoner i propagator społecznej odpowiedzialności biznesu. Konsekwentnie wdraża autorski sposób zarządzania przedsiębiorstwem, który sam częstokroć nazywa eksperymentem. Wyjątkowy szacunek do ludzi, ciągłe doskonalenie i pomoc lokalnej społeczności to fundamenty, na których oparł swoje życie i współtworzoną przez siebie firmę. Inspirując ludzi uczy długofalowej odpowiedzialności i zachęca do proaktywnej postawy. Dokonania Marka Ślibody i zarządzanej przez niego firmy spotkały się z uznaniem zarówno lokalnej społeczności, jak i ogólnopolskich mediów oraz instytucji zajmujących się zarządzaniem. Wyjątkowy styl, w jakim prowadzi swoją działalność stał się tematem artykułów m.in. w Gazecie Wyborczej, magazynie Employer Branding czy audycji na antenie Polskiego Radia. Doświadczenie Marka Ślibody zostało docenione przez organizatorów m.in. VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, VII Ogólnopolskich Targów i Konferencji Coachingu czy Konferencji TEDx Poznań 2015, na których był on prelegentem. Nagrody i wyróżnienia przyznane przez lokalną społeczność i samorząd, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz instytucje charytatywne i kulturalne są dowodem na to, że firmy takie jak Marco sp. z o.o. stają się wzorem zmian zachodzących w sferze gospodarczej i mentalności społeczeństwa.