MODNY ŚLĄSK

Modny Śląsk - Ilona Kanclerz

Modny Śląsk - Ilona Kanclerz
Urodzona 4 kwietnia 1969 roku w Katowicach. Absolwentka Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizacje dziennikarstwo, komunikacja masowa, historia sztuki. Obecnie doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Sztuki Mediów. Była uczestniczką Programu Siła Polityczna Kobiet oraz Szkoły Banku światowego dla Liderek Społecznych. Trenerka Klubów pracy. Współautorka interpelacji w sprawie spółdzielni socjalnych. W 2005 roku uhonorowana statuetką dla Kobiety Sukcesu za promocję sztuki, mody i wieloletnią pomoc młodzieży. Od 1999 roku jako kurator Ogólnopolskiej Wystawy Debiutantów Mody Future w Poznaniu wprowadza debiutantów w świat profesjonalistów. W 2014 roku za te wieloletnie działania otrzymuje statuetkę MTP. Jako członek jury ocenia kolekcje ponad 100 projektantów rocznie m.in w Radzie Wysokich Krawców Kraków czy Silesia Fashion Street Katowice. Od 2000 roku staję też po drugiej stronie katedry prowadząc wykłady autorskie w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie na temat ekonomii w modzie oraz zajęcia z przedsiębiorczości na WSP TWP w Olsztynie oraz szereg przedmiotów z tematyki projektowania na WST Katowice. Od wielu lat tworzy wykorzystując regionalny ubiór we współczesnej modzie. Działania artystyczne z tematyki: nowa symbolika i rekodowanie. Kostiumy do filmu m.in.„Wojaczek” i etiudy „Wypadek” reż. Lecha Majewskiego. Obecnie jej działalność twórcza to efekty artystycznych poszukiwań związanych z identyfikacją wizualną regionu śląskiego Artystka multimedialna. Prace prezentowane na pokazach i wystawach krajowych i zagranicznych m.in.: Berlin – Festiwal Polskiej Sztuki Współczesnej, Dusseldorf Igedo oraz Litwa Soleczniki.
W kraju m.in Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Białystok i Katowice.
Autorka projektów społecznych m.in. Świat w oczach dziecka, działania w ramach Fundacji Krzysztofa Hołowczyca – Kierowca Bezpieczny, Modny Śląsk, Gala Kobiety Sukcesu, Gale Kongresów EKG I EKGMIŚP  oraz Moda na Śląsk.
Panelistka i prelegentka podczas kongresów, konferencji w temacie: kultura, sztuka kreowania wizerunku osób i firm.
Wiceprezes Fundacji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W tym roku otrzymała nagrodę Złotego Lauru RIG Forum Młodych w Katowicach.
W plebiscycie Dziennika Zachodniego uznana za jedną z najbardziej wpływowych kobiet regionu śląskiego.
Wydawca Modnego Śląska online.