Niskoprocentowe pożyczki dla polskich przedsiębiorców z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Komisja Europejska zdecydowała o udostępnieniu Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu (EFI) miliarda euro na zabezpieczenie pożyczek dla MŚP cierpiących z powodu kryzysu. Środki będą dystrybuowane przez banki krajowe.

Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego, a najbardziej poszkodowane firmy powinny mieć także możliwość prolongowania zobowiązań kredytowych, których regulowanie będzie obecnie utrudnione (wakacje kredytowe). Dostęp do gwarancji i pożyczek ma być szybki i w uproszczonej procedurze. Mają one pokrywać do 80 proc. potencjalnych strat z tytułu indywidualnych pożyczek dla firm, a nie tak jak standardowo tylko połowę.

Szacunkowa dostępność finansowania wynosi około 8 miliardów euro w całej UE. Europejskim, w tym polskim bankom, pożyczkodawcom czy instytucjom z sektora bankowego, zostaną udostępnione gwarancje, dzięki czemu podmioty te, będą mogły udzielać preferencyjnych pożyczek. Środki z EFIS mają zachęcić banki do pożyczania środków firmom, przedsiębiorcom, którzy mają problem z płynnością przez przestoje wywołane koronawirusem. Europejski Fundusz Inwestycyjny wysłał zaproszenie do korzystania z gwarancji do kilkuset pośredników.

Szczegółowe informacje:  TUTAJ