Od Nowego Roku nowe przywileje dla przedsiębiorców

Pakiet MŚP, Mały ZUS, E-akta, IP box, zmiany w dozorze technicznym oraz kolejne udogodnienia w CEIDG

Możliwość wliczenia w koszty pracy małżonka, niższy ZUS dla najmniejszych firm, elektronizacja akt pracowniczych i skrócenie okresu ich przechowywania, niższy podatek dla innowatorów – to kolejne proprzedsiębiorcze rozwiązania, które przyniosły od Nowego Roku ustawy przygotowane przez MPiT. Wśród nich są: Pakiet MŚP, Mały ZUS, E-akta, IP box, zmiany w dozorze technicznym oraz kolejne udogodnienia w CEIDG.

 

Więcej informacji na:

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/od-nowego-roku-nowe...