Pierwsze nabory wniosków o wsparcie

Pierwsze nabory wniosków o wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla przedsiębiorstw wykonujących działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Planowane przedsięwzięcia w I półroczu 2023r. ramach KPO dotyczą:

1. Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.
2. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności dla MŚP.
3. Przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury.
4. Wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu.
5. Wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych.
6. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach – duże przedsiębiorstwa.
7. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ - przedsiębiorcy (w tym MŚP).

WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Wsparcia udziela się do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Na realizację przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do 50% całkowitej kwoty wsparcia.

Minimalna wartość projektu: 200 000 PLN

Maksymalna wartość projektu: 15 000 000 PLN

 

Zapraszamy do kontaktu:

Sylwia Antoszczak - Galasińska
tel.:(+48) 32 / 342 22 30 wewn. 106
tel.kom. +48 798 154 559
e-mail: s.antoszczak@inkubatorsl.pl

Aleksandra Karaś
tel.:(+48) 32 / 342 22 30 wewn. 104
tel.kom. +48 798 154 546
e-mail: a.karas@inkubatorsl.pl