REJS OKRĘTEM BONZAI czyli warsztaty z grą szkoleniową

Zapraszamy na bezpłatny REJS OKRĘTEM BONZAI czyli warsztaty z grą szkoleniową 27 września br. o godzinie 9:30 do Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. przy ul Karola Goduli 36.
Celem warsztatów jest zdobycie kompetencji w zakresie sprawnego planowania w firmie, zarówno w obszarze główneji strategii, jak i pomniejszych projektów.
 

W imieniu firmy BONZAI zapraszamy na bezpłatny REJS OKRĘTEM BONZAI czyli warsztaty z grą szkoleniową

Głównym celem jest zdobycie kompetencji w zakresie sprawnego planowania w firmie, zarówno w obszarze głównej strategii, jak i pomniejszych projektów.

Uczestnicy będą wiedzieć czym są unikalne zasoby ich firmy i gdzie ich szukać, co powinno wyróżniać dobry system planowania i zarządzania projektami oraz jak rozwijać równocześnie firmę w każdym z obszarów działania.

Zdobyta wiedza pozwoli im wykorzystać możliwości i działać bez poczucia chaotyczności. Zdobędą cenną umiejętność budowania realnych, choć dalekosiężnych, planów i działania w każdym z kluczowych obszarów, tak by mogli się cieszyć coraz większymi owocami swojej pracy.

Bardzo ważną częścią szkolenia jest gra, podczas której przedsiębiorcy przyjrzą się swojemu przedsięwzięciu biznesowemu. Szkolenie pozwoli im nabyć wiedzę i umiejętności oraz opracować konkretny plan działania, natomiast gra pozwoli im na bezpieczne przetestowanie tego, co zostało stworzone.

 

 

 

Metoda Bonzai wywodzi się z nielinearnego zarządzania sobą w czasie, którego prekursorem jest Steve Chandler, oraz azjatyckiej filozofii bycia tu i teraz.
Cel w przypadku metody Bonzai nie jest nagrodą na końcu drogi, ale jest czymś co potrzebuje rozwoju i udoskonalania, jak drzewko bonsai. Posiada pięć zasad, które pomagają zorganizować swoje przedsięwzięcie w taki sposób, by przynosiło jak najlepsze rezultaty: początek, zasoby, trzon, działania efekty.
Owe zasady są na tyle uniwersalne i elastyczne, że można je stosować w przypadku usprawnienia pracy jednej osoby, jak i całych zespołów pracowników.

Dzięki stosowaniu tej metody między innymi:
- firma i pracownicy poprawiają swoją efektywność poprzez lepszą świadomość swoich mocnych stron i wykorzystywanie ich w najbardziej optymalny sposób,
- pojawiają się możliwości wykorzystywania zarówno własnych zasobów, jak i zasobów firmy do tworzenia nowych oryginalnych rozwiązań usprawniających procesy w firmie, lub produkty,
- w przypadku jakiegokolwiek kryzysu metoda pozwala na szybką reakcję i zastosowanie najbardziej optymalnego rozwiązania problemu,
- następuje lepsze zarządzanie sukcesami w taki sposób, by dały one podwaliny następnym.

 

Ewa Majchrzyk-Hes - autorka metody Bonzai - jestem przedsiębiorczynią, trenerką biznesu, szkoleniowcem i projektantką wzorów tkanin i tapet. Studiowałam na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie i pracowałam jako projektantka w jednej z największych w Polsce fabryce firan. W 2005 roku wraz z mężem założyłam pracownię projektowania, którą prowadzę do dziś. Jestem także członkinią Stowarzyszenia Ludzi Kreatywnych Gruba oraz współpracuję ze stowarzyszeniem Aktywne Kobiety tworząc między innymi na podstawie swojej metody kursy planowania celów dla kobiet liderek.
Metoda Bonzai jest odpowiedzią na problem związany z próbą ujarzmienia chaosu, który często dotyczy osób chcących rozwijać swoje bardziej złożone przedsięwzięcia, związane przede wszystkim z karierą i biznesem oraz rozwojem osobistym.
Prowadząc pracownię projektowania wiem, jak bardzo ważne jest dobre zarządzanie celami w każdej firmie. Mam okazję być członkiem zespołu projektowego dlatego rozumiem, że bardzo dobre zarządzanie projektami ma wpływ na pracę, a często nawet na końcowy produkt. Niestety to co sprawdza się w dużych firmach, nie zawsze jest skuteczne w mniejszych.

Ewa Majchrzyk-Hes
ewa@metodabonzai.eu
www.metodabonzai.eu

 

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc proszę o zgłoszenie swojej obecności do dnia 25 września br. na adres mailowy: a.sabuda@inkubatorsl.pl

Firma Bonzai Ewa Majchrzyk-Hes powstwała w ramach projektu „Nowy start - otwieram firmę!” realizowanym w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

Do pobrania: