RODO - szkolenie. Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych.

Słuchacze poznają podstawy prawne w zakresie danych osobowych, podstawowe pojęcia używane w obowiązującym prawodawstwie, dokumenty konieczne przy wdrożaniu, strukturę zależności i zakresy obowiązków służących ochronie danych osobowych, założenia RODO. Słuchacze potrafią określić czy uzyskane informacje są danymi osobowymi, reagować na przypadki naruszeńm, poruszać się po schematach działań i procedurach w zakresie ochrony danych osobowych. Słuchacze zrozumieją jaką dużą odpowiedzialność biorą za powierzone dane.

 

 

 

Najbliższe terminy: 

14.03.2019r. - 1700zł (możliwość sfinansowania w 80% ze środków UE.)
 

 

 

 

Czas trwania szkolenia: 8 godz.

Ramowy program usługi:
I. Wstęp i źródła prawa. Podstawowe pojęcia i informacje związane z RODO
II. Obowiązki Administratora i Podmiotu przetwarzającego, współadministrowanie danymi
osobowymi.
III. Obowiązek informacyjny (klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania).
IV. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.
V. Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Officer).
VI. Naruszenie ochrony danych osobowych
VII. Tworzenie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych.
VIII. Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Osoby prowadzące:

Ewelina Basta-Dowiat -  Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalistka w zakresie prawa spółek, posiada doświadczenie w obsłudze korporacyjnej dużych spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zajmuje się również pozasądowymi metodami rozwiązywania sporów. Jest absolwentką studiów podyplomowych mediacji, negocjacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Na co dzień zajmuje się również zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w tym kompleksowym wdrożeniem RODO w jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach prywatnych i organizacjach NGO.

Patrycja Szatkowska - Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką studiów podyplomowych prawa nowoczesnych technologii Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W ramach nabytego doświadczenia zawodowego zajmuje się praktycznym aspektem ochrony danych osobowych, realizuje audyty z zakresu ochrony danych osobowych, praktyczka z doświadczeniem w zakresie tworzenia i
wdrożenia systemami zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w podmiotach prywatnych.

Dla mikro i małych przedsiębiorstw możliwość sfinansowania w 80% ze środków UE.