Strategia rozwoju miasta

Mieszkasz w Rudzie Śląskiej? Prowadzisz biznes w Rudzie Śląskiej?
Pomóż przy aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014-2030. 

 

Rozpoczęły się prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014-2030. 
Jednym z etapów aktualizacji strategii są badania ankietowe dotyczące jakości życia w mieście.

Badania prowadzone będą od 23 sierpnia do 30 września 2017 r.

Ankiety zostały przygotowane w wersji dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz uczniów/studentów.
Wszystkie ankietę można wypełnić w wersji papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem przygotowanej ankiety on-line lub przesyłając je na adres: fundusze@rudaslaska.pl 
Formie pisemnej prosimy dostarczać do Biura Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Miasta przy ul.Jana Pawła II 6

Dodatkowe informacje: http://www.rudaslaska.pl/strategia/