SZKOLENIE - Pozyskiwanie źródeł zewnętrznych na finansowanie inwestycji. Jak nie stracić i nie dać się oszukać!

Szkolenie adresowane jest zarówno do kadry kierowniczej jak i pracowników wydelegowanych do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Szkolenie nie wymaga posiadania jakiejkolwiek wiedzy z zakresu tematu szkolenia

 

Najbliższe terminy:

27.02.2019r. (cena: 1500zł)
20.03.2019r. (cena: 1500zł możliwość dofinansowania do 80% ze środków UE)

Cele szkolenia:

1. Analiza źródeł finansowania przedsięwzięcia - wskazanie wszystkich możliwych źródeł finansowania dla danego przedsięwzięcia rozwojowego (infrastrukturalnego, szkoleniowego, doradczego, badawczego) 
2. Umiejętne  identyfikowanie potrzeb inwestycyjnych mogących uzyskać kapitał na ich realizację -dobór optymalnej formy finansowania zgodnej z realnymi możliwościami inwestycyjnymi firmy;
3. Przekazanie praktycznych wskazówek jak profesjonalnie sporządzić dokumenty wymagane w procedurze pozyskania zewnętrznego finansowania.
4. Pozyskanie orientacji na temat źródeł prywatnych i komercyjnych finansowania inwestycji.

 

Zakres tematyczny:

  • Przegląd i analiza dostępnych źródeł finansowania inwestycji  w oparciu o dostępne źródła z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa.

  • Dobór optymalnej formy finansowania zgodnej z realnymi możliwościami inwestycyjnymi firmy – case study na przykładzie dostępnych ofert finansowania;

  • Wspieranie rozwoju technologicznego i innowacji – omówienie programów unijnych oraz alternatywnych źródeł w tym  z KPK.

  • Logika tworzenia dokumentacji projektowej/inwestycji - praktyczne wskazówki jak profesjonalnie sporządzić dokumenty wymagane w procedurze pozyskania zewnętrznego finansowania.

  • Dobre praktyki – co zrobić, aby ostatecznie otrzymać wypłatę środków z dofinansowania.

 

GRATIS!! 2h doradztwa.

Dla mikro i małych przedsiębiorstw możliwość sfinansowania do 80% ze środków UE.

 

Zainteresowany? Zgłoś się do nas!