ZAKOŃCZENIE NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „Dotacja na start w biznesie”

W związku z zakończonym procesem naboru Formularzy rekrutacyjnych do projektu "Dotacja na start w biznesie", informujemy, iż aktualnie trwa ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy. 


O jej wyniku będziemy Państwa na bieżąco informować, na wskazany w formularzu adres e-mail.

Prosimy śledzić skrzynkę mailową i każdorazowo potwierdzać otrzymaną od Nas wiadomość.

Osoby, które otrzymają wymaganą ilość punktów zostaną zaproszone do kolejnego etapu, czyli na rozmowę z Doradcą zawodowym.

W związku z bardzo dużą ilością złożonych formularzy rekrutacyjnych, planowany termin rozstrzygnięcia naboru to grudzień 2020 r.