Zgarnij ostatnie dofinansowanie

Tylko do 18 kwietnia 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP.

Ostatni raz w tym okresie programowania można ubiegać się o dofinansowanie na innowacje w MŚP .

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, czyli:

  • zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników,
  • osiągające obrót roczny nie większy niż 50 mln EUR
  • lub całkowity bilans roczny poniżej 43 mln EUR.

Na co?

W ramach Działania 3.2 wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek innowacyjny co najmniej w skali regionu produkt/usługę lub proces. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu może być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata.

Wspierane projekty

Działanie 3.2 obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.
Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).

Poziom wsparcia

  • maksymalny poziom wsparcia: 45%
  • minimalne dofinansowanie: 100 000 zł
  • maksymalne dofinansowanie: 3 000 000 zł
  • okres realizacji projektu: do 2 lat
  • zasady wypłaty dofinansowania: system refundacyjny (brak zaliczek)

 

Ważne informacje

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach RPO WSL muszą realizować projekt na terenie Województwa Śląskiego. W celu zapewnienia, że udzielona pomoc będzie służyła rozwojowi Województwa Śląskiego, przedsiębiorstwo w momencie wypłaty pomocy musi mieć zakład lub oddział na terenie Województwa Śląskiego.

 

Zainteresowany? 
Skontaktuj się z nami!

Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
ul. Karola Goduli 36
41-703 Ruda Śląska

tel.: (+48) 32 342 22 30 wewn. 111 
info@inkubatorsl.pl