ICT & Multimedia Event - Innowacyjne rozwiązania w usługach publicznych

Celem przedsięwzięcia jest szeroka prezentacja innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez regionalną gospodarkę w branży ICT i multimedialnej, pozwalających kreować nowoczesny i prorozwojowy wizerunek Województwa Śląskiego. Organizatorami eventu są Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląski Klaster Multimedialny HUB CLUB, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


ICT & Multimedia Event stwarza warunki i zwiększa możliwości nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, uczelniami i jednostkami B+R oraz samorządami lokalnymi. Inicjatywa stanowi doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy na temat rozwoju inteligentnej specjalizacji ICT, konstruktywnych dyskusji w tym obszarze, jak i nawiązania owocnych kontaktów biznesowych. Formuła spotkania wzorowana jest na doświadczeniach krajów skandynawskich, bowiem odbiega ona od tradycyjnej konferencji w kierunku modelu praktycznego, opartego na bezpośredniej interakcji zgromadzonych uczestników.

W trakcie ICT & Multimedia Event członkowie Śląskiego Klastra Multimedialnego będą mieli możliwość zaprezentowania atrakcyjnych i nowoczesnych rozwiązań ICT i multimedialnych, które można zastosować
w obszarach zarządzania, promocji, komunikacji i edukacji. Każdy prelegent, w trakcie 10 minutowej prezentacji, przedstawi innowacyjne rozwiązanie, produkt lub usługę, co może skutecznie usprawnić usługi świadczone przez jednostki sektora publicznego.

Podczas spotkania nie zabraknie także informacji na temat wsparcia rozwiązań ICT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, które zaprezentuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w związku z nowym okresem budżetowym Unii Europejskiej i tworzeniem planów gospodarczych rozwoju województwa.

Promocją wydarzenia zajmuje się .bringMore advertising odpowiedzialna za promocję HUB CLUB, która jest także jednym z aktorów klastra.


W przypadku wszelkich pytań do Państwa dyspozycji pozostają:  pani Alina Sabuda nr  tel. 32 342 22 30 w.104, mail: a.sabuda@hubclub.pl oraz pan Leszek Jastrzębski nr tel. +48 606 114 474, mail: l.jastrzebski@hubclub.pl

Szczegółowe informacje na temat ICT & Multimedia Event są dostępne na stronie internetowej www.hubclub.pl.