Promocja Śląskiego Klastra Multimedialnego wśród najlepszych w Polsce!

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zdobył wyróżnienie w kategorii „Najlepsza kreatywna kampania promocyjna” za promocję Śląskiego Klastra Multimedialnego. - Na Śląsku działa dziesięć tysięcy firm w sektorze IT i multimedialnym - wyjaśnia Prezes Inkubatora, Joanna Sochacka. – Jest to ogromny potencjał do współpracy. Dlatego też poprzez tę kampanię chcemy pokazać, że tworzymy właśnie takie warunki, by firmy mogły się spotykać ze sobą jak i ze środowiskami naukowymi - deklaruje.

Śląski Klaster Multimedialny Hub Club to inicjatywa zrzeszająca jednostki naukowe oraz firmy z branży IT, wspólnie pracujące nad wytworzeniem nowej wartości śląskiego rynku innowacji. Członkami Klastra są przedsiębiorcy branży ICT i multimedialnej oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, jako reprezentant sektora nauki, a także Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jako instytucja otoczenia biznesu.

Głównym celem Klastra jest wspieranie podnoszenia przewagi konkurencyjnej „aktorów” Klastra. Dla przedsiębiorców oznacza to zwiększenie zysku i rozwój firm, dla jednostek naukowych - większą komercjalizację pracy naukowej. Klaster jest katalizatorem, który sprawia, że dzięki efektowi synergii energia i pieniądze, a więc wysiłek zainwestowany we współpracę w Klastrze, przynosi więcej, niż ten sam wysiłek włożony w samodzielną pracę. Przykładem jest wspólna promocja, stanowiąca obszar współpracy,  z której przedsiębiorstwa osiągają wymierne korzyści. Łączenie zasobów i kompetencji jest szczególnie istotne w przypadku ekspansji i promocji na rynkach międzynarodowych, które wymagają większych nakładów finansowych, a które często są niedostępne dla pojedynczego przedsiębiorstwa. Działania podjęte przez Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. mają przyczynić się do wzmocnienia rozwoju i sprawnego wykorzystania szans rynkowych w branży ICT i multimedialnej, zwiększenia rozpoznawalności Śląska na arenie międzynarodowej i spowodować, że potencjał gospodarczy regionu będzie bardziej widoczny.